Almennir Ferðaskilmálar:

 

Námskeið 

Eftirfarandi á við um námskeið eða aðra kennslu á vegum Tinda Travel. Bókun á námskeið telst ekki gild nema námskeiðsgjald sé greitt og skal gjaldið vera að fullu greitt fyrir fyrstu kennslustund. Gjaldið fæst ekki endurgreitt.


ÆVINTÝRAHÓPAR

Bókun í Ævintýrahópa telst ekki gild nema staðfestingargjald sé greitt (eða fullt gjald þar sem ekki er um staðfestingargjald að ræða). Miðað er við að gjald sé að fullu greitt fyrir fyrstu göngu. Staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt.

Afbókanir

Um afbókanir gilda eftirfarandi reglur:

Ef afbókað er:

  • meira en 2 vikum fyrir fyrstu göngu er Ævintýrahópur endurgreiddur (að frátöldu staðfestingargjaldi).
  • 1-2 vikum fyrir fyrstu göngu er helmingur gjalds endurgreiddur (krafa send fyrir helmingi eftirstöðva séu þær ógreiddar). 
  • með styttri fyrirvara en 1 viku fyrir fyrstu göngu fæst engin endurgreiðsla (krafa send fyrir öllum eftirstöðvum séu þær ógreiddar). 


Dagsferðir / Helgarferðir

Dagsferðir eru ferðir sem standa í skemur en sólarhring. Helgarferðir eru ferðir sem gera ráð fyrir að þátttakendur gisti ekki fleiri en eina nótt. Gisting er ekki innifalin nema annað sé tekið fram. Bókun í dags- eða helgarferðir telst ekki gild nema þátttökugjald sé greitt. 

Afbókanir

Þátttökugjald í dags- eða helgarferðir fæst ekki endurgreitt.

 

Lengri ferðir

Lengri ferðir eru ferðir sem standa yfir tvær eða fleiri nætur. Bókun í ferð telst ekki gild nema staðfestingargjald sé greitt. Ferð skal vera greidd að fullu mánuði fyrir brottför nema annað sé tekið fram. Staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt.

Afbókanir

Um afbókanir gilda eftirfarandi reglur:

Ef afbókað er:

  • meira en 2 vikum fyrir brottför er ferð endurgreidd (að frátöldu staðfestingargjaldi). 
  • 1-2 vikum fyrir brottför er helmingur fargjalds endurgreiddur.
  • með styttri fyrirvara en 1 viku fæst engin endurgreiðsla.

 

Breytt áætlun/niðurfelling ferða

Tindar Travel áskilja sér rétt til að hætta við, breyta áætlun eða fresta ferð vegna veðurs, ónógrar þátttöku eða annarra ástæðna. Ef hætta þarf við ferð er hún endurgreidd að fullu.

 

Tryggingar & skyldur farþega

Farþegar ferðast ávallt á eigin ábyrgð. Tindar tryggja hvorki farþega, útbúnað né önnur verðmæti í ferðum félagsins. Farþegar skulu ávallt fara eftir fyrirmælum farastjóra og hvorki stofna sér né öðrum í hættu.

Start typing and press Enter to search